برای همشهریان محترم اراکی و یا سایر هموطنانی که متقاضی باشند امکان تست حضوری برنامه ها قبل از خرید جهت اطمینان از کیفیت و کارایی آنها وجود دارد (برای سایر افراد یک هفته مهلت تست در نظر گرفته شده است) بدین منظور می بایست مبلغ 50,000 تومان ودیعه از طریق کلید پرداخت زیر به حساب سایت عمران محاسب واریز نمایید. مبلغ فوق صرفا به عنوان ودیعه جهت اطمینان از حضور متقاضی در موعدی که توافق خواهد شد می باشد و حتی در صورتی که متقاضی از خرید انصراف دهد در زمان تست برنامه ها کل این مبلغ مرجوع می گردد. در هنگام پرداخت ودیعه لطفا شماره موبایل خود را به دقت در فرم مربوطه درج نمایید تا در اولین فرصت جهت هماهنگی با شما تماس گرفته شود.


پرداخت ودیعه جهت تست حضوری برنامه ها