آدرس پستی: اراک – خیابان ملک – کوچه اسلامی 1 (روبروی مسجد شمس)

انتهای بن بست اول (کوچه وحید) – کد پستی 3813958864 – سعید سیدعلیخانی – شماره موبایل 09372802500

 

 (خواهشمندیم از ارسال متعلقات دستگاه مانند دفترچه، کابل رابط و کارتن خودداری نمایید.)

 

 

در صورتی که پیامک تبلیغاتی روی خط شما فعال است می توانید با ارسال یک SMS با متن Address به شماره 50002060802500 آدرس فوق را بر روی موبایل خود دریافت کنید.