شماره کارت: 6104337921779367

شماره حساب: 5208930147

شناسه شبا: IR750120020000005208930147

حساب بانک ملت به نام سعید سیدعلیخانی

 

 

در صورتی که پیامک تبلیغاتی روی خط شما فعال است می توانید با ارسال یک SMS با متن Account به شماره 50002060802500 شماره حساب فوق را بر روی موبایل خود دریافت کنید.