عمران محاسب

برنامه های محاسباتی عمران برای ماشین حساب های کلاس پد، الجبرا و 5800 و جزوات آزمون های نظام مهندسی


تمرین های حل شده زلزله مطابق ویرایش ۴ آیین نامه ۲۸۰۰

نویسنده: عمران محاسب
۲۴ بهمن ۹۳

مجموعه تست ها و مثال های جدید و تایپ شده بارگذاری زلزله همراه با حل تشریحی کامل، مطابق با ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰ قابل استفاده برای آمادگی آزمون محاسبات نظام مهندسی:

 

دانلود رایگان فایل PDF از انجمن های عمران محاسب