عمران محاسب

برنامه های محاسباتی عمران برای ماشین حساب های کلاس پد، الجبرا و 5800 و جزوات آزمون های نظام مهندسی


معرفی رایگان کتابها و نرم افزارهای تخصصی مهندسی عمران

نویسنده: عمران محاسب
۴ اردیبهشت ۹۴

در راستای توسعه و تشویق فرهنگ کتابخوانی و استفاده از نرم افزارهای تخصصی در بین مهندسین عمران، در این بخش کتب و نرم افزارهای تخصصی رشته مهندسی عمران بطور رایگان معرفی می گردد.