عمران محاسب

برنامه های محاسباتی عمران برای ماشین حساب های کلاس پد، الجبرا و 5800 و جزوات آزمون های نظام مهندسی


طراحی سازه های فولادی به روش حدی در نرم افزار ETABS

نویسنده: عمران محاسب
۲۶ اردیبهشت ۹۳

جزوه آموزش نکات طراحی و محاسبات سازه های فولادی به روش حدی (LRFD) در نرم افزار ETABS بر اساس مبحث دهم (ویرایش ۱۳۹۲) جهت استفاده برای طراحی و محاسبات نظام مهندسی:

 

دانلود رایگان فایل PDF از انجمن های عمران محاسبآموزش طراحی و محاسبات سازه های فولادی به روش حدی

نویسنده: عمران محاسب
۸ فروردین ۹۳

جزوه تالیفی و تایپ شده آموزش مقدماتی طراحی و محاسبات سازه های فولادی به روش حدی (LRFD) بر اساس مبحث دهم (ویرایش ۱۳۹۲) جهت استفاده برای آزمون های نظام مهندسی:

 

دانلود رایگان فایل PDF از انجمن های عمران محاسب