عمران محاسب

برنامه های محاسباتی عمران برای ماشین حساب های کلاس پد، الجبرا و 5800 و جزوات آزمون های نظام مهندسی


تمرین های حل شده زلزله مطابق ویرایش ۴ آیین نامه ۲۸۰۰

نویسنده: عمران محاسب
۲۴ بهمن ۹۳

مجموعه تست ها و مثال های جدید و تایپ شده بارگذاری زلزله همراه با حل تشریحی کامل، مطابق با ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰ قابل استفاده برای آمادگی آزمون محاسبات نظام مهندسی:

 

دانلود رایگان فایل PDF از انجمن های عمران محاسبتمرین های تالیفی جهت آمادگی آزمون محاسبات نظام مهندسی

نویسنده: عمران محاسب
۲ مرداد ۹۳

مجموعه سوال ها و مثال های جدید و تایپ شده فولاد، بتن، پی، بارگذاری و زلزله همراه با پاسخ نهایی بر طبق منابع جدید (ویرایش ۹۲ مباحث و ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰) قابل استفاده برای آمادگی آزمون محاسبات نظام مهندسی:

 

دانلود رایگان فایل PDF از انجمن های عمران محاسبپاسخ سوالات و حل تشریحی آزمون محاسبات نظام مهندسی

نویسنده: عمران محاسب
۱۴ فروردین ۹۳

حل تشریحی و پاسخ کامل نمونه سوالات آزمون های محاسبات نظام مهندسی دوره های قبل به صورت تایپ شده و بر اساس ویرایش جدید مباحث مقررات ملی ساختمان:

 

دانلود رایگان فایل PDF از انجمن های عمران محاسبآموزش طراحی و محاسبات سازه های فولادی به روش حدی

نویسنده: عمران محاسب
۸ فروردین ۹۳

جزوه تالیفی و تایپ شده آموزش مقدماتی طراحی و محاسبات سازه های فولادی به روش حدی (LRFD) بر اساس مبحث دهم (ویرایش ۱۳۹۲) جهت استفاده برای آزمون های نظام مهندسی:

 

دانلود رایگان فایل PDF از انجمن های عمران محاسبدیاگرام ها و فرمول های برش، خمش و تغییر شکل در تیرها

نویسنده: عمران محاسب
۸ فروردین ۹۳

مرجعی کاربردی و مفید برای روابط و نمودارهای تحلیل سازه ها و مقاومت مصالح:

 

دانلود رایگان فایل PDF از انجمن های عمران محاسب