عمران محاسب

جزوات آزمون های نظام مهندسی و برنامه های محاسباتی عمران برای ماشین حساب های کلاس پد، الجبرا و 5800


پاسخ سوالات و حل تشریحی آزمون محاسبات نظام مهندسی

نویسنده: عمران محاسب
۱۴ فروردین ۹۳

حل تشریحی و پاسخ کامل نمونه سوالات آزمون های محاسبات نظام مهندسی دوره های قبل به صورت تایپ شده و بر اساس ویرایش جدید مباحث مقررات ملی ساختمان:

 

دانلود رایگان فایل PDF از انجمن های عمران محاسب