عمران محاسب (طراحی و محاسبات سوله در اراک)

نقشه کشی انواع سوله ها و سازه های صنعتی (فلزی و بتنی) در سطح استان مرکزی


دوره آنلاین آمادگی آزمون محاسبات (آموزش غیر حضوری)

نویسنده: عمران محاسب
۲۴ آذر ۹۳

اهداف دوره آنلاین آمادگی آزمون محاسبات:

۱- رفع اشکال آنلاین دروس از طریق سیستم انجمن با امکانات پیشرفته نوشتاری و بصری.

۲- هدایت، مشاوره تلفنی و برنامه ریزی غیر حضوری برای مطالعه درسی روزانه داوطلب.

۳- ارائه روش های صحیح مطالعه و نکات ضروری برای موفقیت قطعی در آزمون محاسبات.

۴- ارائه نکات و روش های تست زنی سریع و نیز روش های صحیح مدیریت زمان در آزمون.

۵- ارائه موارد تمرینی و تستهای تالیفی دوره ای به داوطلب جهت حل و سپس رفع اشکال.

۶- برگزاری آزمون جامع آنلاین با سوالات تالیفی و استاندارد جهت آمادگی نهایی داوطلب.