عمران محاسب

جزوات آزمون های نظام مهندسی و برنامه های محاسباتی عمران برای ماشین حساب های کلاس پد، الجبرا و 5800


تمرین های تالیفی جهت آمادگی آزمون محاسبات نظام مهندسی

نویسنده: عمران محاسب
۲ مرداد ۹۳

مجموعه سوال ها و مثال های جدید و تایپ شده فولاد، بتن، پی، بارگذاری و زلزله همراه با پاسخ نهایی بر طبق منابع جدید (ویرایش ۹۲ مباحث و ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰) قابل استفاده برای آمادگی آزمون محاسبات نظام مهندسی:

 

دانلود رایگان فایل PDF از انجمن های عمران محاسب