عمران محاسب

جزوات آزمون های نظام مهندسی و برنامه های محاسباتی عمران برای ماشین حساب های کلاس پد، الجبرا و 5800


برنامه طراحی پنل های پیش ساخته مرکب

نویسنده: عمران محاسب
۲۶ مرداد ۹۳

معرفی پروژه:

عنوان پروژه: برنامه طراحی و تحلیل پنل های پیش ساخته از جنس بتن معمولی، پلیمری و الیافی
کاربری پروژه: به عنوان جداگر میانقابی در ساختمان ها
کارفرما: مهندس اسلامی (همدان)
نوع پروژه: طرح صنعتی شخصی
پلتفرم: نرم افزار مایکروسافت اکسل
مرحله انجام کار: تحویل نهایی
برنامه نویس: سعید سیدعلیخانی

 

اهداف پروژه:
محاسبه بهینه ترین شکل پنل های مشبک تحت بارگذاری باد و بار اجزای غیر سازه ای
تعیین بهینه ترین مواد مرکب جهت استفاده برای جداره های بیرونی و داخلی به صورت مجزا
کنترل و پیش بینی رفتار مطلوب پنل ها تحت حالات مختلف بارگذاری و انواع مهار جانبی به سازه
محاسبه و آنالیز مقاومت خمشی، برشی و فشاری پنل در همه جهات با توجه به چند متریال بودن

 

برنامه طراحی پنل های پیش ساخته مرکب