عمران محاسب

جزوات آزمون های نظام مهندسی و برنامه های محاسباتی عمران برای ماشین حساب های کلاس پد، الجبرا و 5800


آموزش برنامه نویسی حرفه ای برای ماشین حساب های کاسیو

نویسنده: عمران محاسب
۳۰ آذر ۹۲

جهت برنامه نویسی محاسباتی رشته عمران (همچنین قابل استفاده در سایر رشته های مهندسی)

قابل استفاده جهت برنامه نویسی دستگاه های ۹۸۶۰، Casio 5800، الجبرا (ALGEBRA) و کلاس پد

آموزش صریح، روان و کاربردی دستورات، توابع و فرمول ها همراه با ده ها مثال مفید و هدفمند

آموزش نکات، ترفندها و زیر برنامه های مفید جهت برنامه نویسی حرفه ای رشته عمران

جهت استفاده برای برنامه نویسی محاسباتی نظام مهندسی، دانشگاه و طراحی سازه

 

دانلود مستقیم فایل PDF

 

آموزش برنامه نویسی ماشین حساب کاسیو